Loading...
Quick Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

View larger image

China Drama : Legend Of Miyue DVD (芈月传)

CODE: 4759132450011


List price: RM126.20  

Price: RM114.00

You save: RM12.20 (10%)
-10%
In stock
2280 points
114 points
Title Name Legend Of Miyue DVD (芈月传)
No of Disc
16 Discs (81 Episodes)
Version Mandarin
Subtitles
Chinese 
Item Code
--
Format DVD / NTSC & All Region Code
Casting
Sun Li,Huang Xuan,Alex Fong,Liu Tao,Ma Su,Gao Xunxiang,Zu Feng,Gong Zheng

 

Story:

兵荒马乱的战国时代,一个被安加了“霸星”宿命的小女孩在楚威王(赵文瑄 饰)的宫殿中诞生了。作为一代霸主,楚威王渴望雄霸天下,他对这个可爱的女儿芈月(刘楚恬 饰)也疼爱有加。然而后宫之争阴谋难测,当大王永眠黄泉之际,芈月的人生也进入了凶险的境地。躲过了死亡的威胁,亭亭玉立的芈月(孙俪 饰)以媵人的身份随同芈姝(刘涛 饰)嫁给秦王赢驷(方中信 饰)。在此过程中,屈原、黄歇、张仪、苏秦、白起、商鞅、公孙衍、司马错等风云人物相继登场,他们纵横捭阖,攻城拔寨,一个字的才学和武功左右着战国的格局。